Diakonie Střední Čechy

Středočeská diakonie Českobratrské církve evangelické poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, seniorům, lidem s demencí, matkám a rodinám v krizi, lidem v tíživé životní situaci.