Obranářský speciál

Soutěž Obranářský speciál SKP Ostrava je kláním, v němž si služební psovodi mohou porovnat úroveň vycvičenosti psů a zároveň mají možnost vyzkoušet si své psy v náročných situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.