Podporujeme

Díky úspěšnosti našich projektů můžeme podporovat další subjekty, nejen z bezpečnostní oblasti.

Vojenský fond solidarity

VFS podporuje kvalitu života dětí vojáků a vojákyň, kteří zahynuli nebo byli zraněni při plnění služebních  povinností, pomáhá příslušníkům armády v překonání nejkritičtějšího období při  katastrofických událostech a při tíživých životních situacích.

www.fondsolidarity.army.cz

Strom života

Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

www.zivotastrom.cz

Městská nemocnice Čáslav

Městské nemocnice Čáslav je zdravotnickým zařízením, jehož motto zní „Náš pacient není diagnóza, ale osobnost“ a vyjadřuje tak snahu o individuální přístup ke každému z Vás, partnerství a spolupráci během léčebného procesu.

www.nemcaslav.cz

Obranářský speciál

Soutěž Obranářský speciál SKP Ostrava je kláním, v němž si služební psovodi mohou porovnat úroveň vycvičenosti psů a zároveň mají možnost vyzkoušet si své psy v náročných situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.

www.obranarsky-special.cz