Domov důchodců Čáslav

Posláním Domova důchodců je poskytnout podmínky pro důstojný život seniorům se sníženou soběstačností, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podpora a pomoc navazuje na běžný způsob života, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při upevňování kontaktů s rodinou a okolím.