O nás

Spolek Jagello 2000 je hlavním českým subjektem veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v Severoatlantické alianci, podílí se ale rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem spolku je zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.

Založeno bylo v Ostravě po vstupu České republiky a Polska do NATO, což zakladatelé pocházející z regionu Severní Moravy a Slezska vnímali jako jedinečnou příležitost pro vybudování česko-polských vztahů a propagace tohoto nově vzniklého spojenectví bylo v prvních letech hlavním cílem existence spolku.

Již roku 2001 se však konal první ročník Dne NATO v Ostravě, byl spuštěn informační portál natoaktual.cz a poprvé se uskutečnila i středoškolská soutěž Aliante. O rok později se Jagello 2000 stalo rovněž provozovatelem Informačního centra o NATO a s těmito projekty, které až na Aliante trvají dodnes, se tak jeho činnost přeorientovala na euroatlantický prostor.

Díky tomu se Jagello 2000 podílelo rovněž na zajišťování doprovodného programu k listopadovému Summitu NATO v Praze a o rok později se  intenzivně zapojilo do informační kampaně k referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Tím se etablovalo v českém prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí si jej pak zvolilo jako partnera pro projekty v Srbsku a Černé Hoře a na Ukrajině, jejichž cílem je přiblížit Českou republiku jako partnera a spojence v procesu integrace do euroatlantických struktur.

Při příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO se v roce 2014 uskutečnila první národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“, jež se vzhledem k pozitivním ohlasům a poptávce účastníků od té doby koná každoročně a pevně se ukotvila v portfoliu činností Jagello 2000.

Své zkušenosti z pořádání Dnů NATO v Ostravě pak Jagello 2000 zúročilo, když se stalo spoluorganizátorem Dne otevřených dveří letiště Čáslav.

V listopadu 2003 bylo Jagello 2000 zvoleno zástupcem České republiky v Atlantic Treaty Association.  Od roku 2009 je pak Jagello 2000 jakožto hlavní organizátor Dnů NATO v Ostravě členem European Airshow Council.

Členové Jagello 2000

Stanovy spolku