Ostrava

16. září 2022 |

Ve spolupráci se Sekcí vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany České republiky organizovalo Jagello 2000 – Informační centrum o NATO čtvrtou národní vyzbrojovací konferenci, jejímž cílem bylo představit změny v oblasti vojenského vyzbrojování v době krizí. Konference se konala v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě a pod záštitou ministryně obrany ČR.…

16. září 2022 |

V rámci Dnů NATO v Ostravě přichystalo Informační centrum o NATO každoroční veřejnou neformální debatu s účastníky Dnů NATO v Ostravě. Letos do ostravského Domu knihy mj. zavítali premiérově piloti aliančního bezpilotního letounu Global Hawk či němečtí logisté, a dále piloti amerického letounu B-52 i čeští hasiči, kteří zasahovali při požárech v Hřensku za využití zahraniční letecké techniky.…

16. září 2022 |

Pro školy v okolí areálu letiště v Mošnově, místa konání Dnů NATO v Ostravě, jsme v pátek před akcí připravili neformální exkurzi v době vrcholících příprav na víkendovou show. Na sto dvacet dětí ze tří škol mělo unikátní příležitost prohlédnout si areál i techniku před příchodem návštěvníků.
Zapojené školy a fotogalerie:
ZŠ a MŠ SedlniceZŠ a MŠ AlbrechtičkyZŠ Dolní Lhota

16. září 2022 |

S piloty obřího transportního letounu C-5M Super Galaxy letectva USA se konalo setkání s veřejností v Americkém centru v Ostravě v Knihovně města Ostravy. Debata proběhla v rámci doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě, jejichž víkendové přehlídky na letišti Leoše Janáčka se letoun účastnil. Setkání zahájila chargé d’affaires velvyslanectví USA v Praze Christy Agor.…

14. září 2022 |

Se stovkami žáků a studentů na dvanácti středních, ale i základních školách se během intenzivních tří dnů návštěv po městech v Moravskoslezském kraji setkali domácí i zahraniční piloti účastnící se Dnů NATO v Ostravě. Letos na školy zavítala například německá posádka z vrtulníku Sea Lynx či americké posádky rovnou ze čtyř letadel, a sice C-5, C-17, B-52 a KC-135.…

14. září 2022 |

Třetí letošní studijní exkurze pro studenty středních škol proběhla na mošnovském Letišti Leoše Janáčka, kde si mohlo na sto padesát studentů ze tří škol detailně prohlédnout dva velké letouny amerického letectva, které přiletěly na přehlídku Dny NATO v Ostravě. Posádky studentům přiblížily nejen samotné stroje, ale také jejich nasazení a spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.…

21. května 2022 |

Série šesti besed o fungování nevládní organizace Jagello 2000 a jejích projektů jako Dny NATO v Ostravě proběhla ve dnech 21., 22., 27. a 28. května 2022 pro studenty prvních a druhých ročníků Obchodní akademie Ostrava-Poruba v rámci výuky Základy společenských věd. „Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o gripenech, tancích, bezpečnostní politice České republiky, o české armádě a mnoho dalšího,“ uvedla škola na svém Facebooku.…

17. září 2021 |

V rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě se v pátek v hotelu Clarion uskutečnila obranně-technologická konference pořádaná Ministerstvem obrany ČR a sdružením Jagello 2000. Tématem byla především debata o roli a dopadech nastupujících a přelomových technologií v oblasti obrany, a to rozvoj vesmírných technologií, umělé inteligence, kybernetiky či kvantových technologií.…

17. září 2021 |

Krátce před zahájením Dnů NATO v Ostravě jsme organizovali tradiční návštěvy a besedy zahraničních účastníků přehlídky se žáky a studenty v Moravsko-slezském, a tentokrát i ve Zlínském kraji. Posádky z USA pod záštitou projektu IC NATO Joint Sky navštívili deset škol a jeden skautský klub, kde probíhaly živé debaty, ale i pžedstavení škol a českých měst zahraničním hostům.…

17. září 2021 |

V rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě zorganizovalo Jagello 2000 – IC NATO seminář s představiteli klíčových institucí ohledně tří hlavních témat. Bezpečnostní systém ČR a krizové řízení v pandemické krizi ve smyslu shrnutí hlavních poučení s ohledem na funkčnost bezpečnostního a krizového systému.…

17. září 2021 |

V rámci projektu Joint Sky přichystalo Informační centrum o NATO každoroční veřejnou neformální debatu s účastníky Dnů NATO v Ostravě. Letos do ostravského Domu knihy mj. zavítali premiérově piloti amerických letadel C-5 a bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, ale také čeští hasiči, kteří zasahovali při požárech v Řecku. Poprvé jsme také uvítali představitele německých pozemních sil a českého i švédského display pilota letounu Jas39 Gripen.…

17. září 2021 |

V rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě se uskutečnila pracovní snídaně na téma budoucnosti Armády ČR, kde se hovořilo o změnách armády během posledních dekád a výzev do budoucna. Za nejpodstatnější události kromě změny obranné doktríny státu lze považovat depolitizaci armády, profesionalizaci, kterou doprovázelo zrušení základní vojenské služby, a modernizaci techniky, výzbroje a výstroje.…