Revoluce v obranných rozpočtech České republiky: pracovní oběd

15. září 2023 | Ostrava

Česká republika patří v rámci NATO dlouhodobě ke skupině členských států, které na obranu vydávají nejméně finančních prostředků ze státního rozpočtu. Například v letošním roce tvoří výdaje na obranu 1,52 % HDP. To se však brzy změní – prezident Pavel začátkem června podepsal zákon odsouhlasený parlamentem, který zavazuje na obranu každoročně vynakládat nejméně 2 % HDP. Debatovat o této změně přišli například náměstek ministryně obrany František Šulc nebo vice viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Kristýna Helm. Pracovní oběd pořádal Institut pro politiku a společnost v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě 2023 s podporou Informačního centra o NATO.