Jak posílit vztah mezi USA a Evropou

14. září 2018 | Ostrava

Insitut pro politiku a společnost ve spolupráci s Jagello 2000 – IC NATO uspořádal pracovní snídani na téma Jak posílit vztah mezi USA a Evropou – výstupy summitu NATO v Bruselu.

Hlavním řečníkem pracovní snídaně byl generál Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO.