„Naše bezpečnost není samozřejmost“ pro školy

Povědomí občanů o problematice obrany a jejich důvěra v bezpečnostní složky jsou jedněmi z pilířů fungování demokratické společnosti. Posilování těchto pilířů vnímáme jako důležité zejména u mladé generace, která dospívá více než třicet let po pádu komunismu, nemá vlastní historickou zkušenost např. z doby studené války a současné bezpečnostní uspořádání bere jako samozřejmost.

Tento projekt si proto klade za cíl zvyšovat povědomí studentů o bezpečnostní problematice, a to zejména v oblastech mimo tradiční městské aglomerace. Pro studenty na základních a středních školách jsou organizovány debaty se zástupci bezpečnostní komunity a českými či zahraničními vojáky, exkurze na základny Armády ČR nebo k jednotkám Integrovaného záchranného systému, odborné neformální diskuze s odborníky z ministerstva zahraničí, obrany či novináři a odborné stáže pro studenty vysokých škol.