Národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“

„Naše bezpečnost není samozřejmost“ je prestižní českou národní konferencí, na níž se od roku 2014 pravidelně setkávají špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky.

Jedním z cílů akce je podpořit debatu mezi nejvyššími politickými představiteli, odborníky a příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů o bezpečnostní situaci. Tento jedinečný formát interakce a věcné diskuze mezi politickou reprezentací a odbornou veřejností zaznamenal značný úspěch a díky pozitivním reakcím se koná každoročně.

Během prvního ročníku konference v roce 2014 se podařilo v rámci politického panelu dosáhnout podpisu společné deklarace k zajištění obrany České republiky, což bylo bezprecedentním úspěchem mj. proto, že ji podepsali předsedové všech stran a hnutí (kromě KSČM) zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na základě této deklarace koaliční strany posléze podepsaly smlouvu o zajištění obrany ČR, kde se zavázaly navýšit obranné výdaje ČR do roku 2020 na 1,4 % HDP.

Mezi tradiční řečníky konference patří prezident republiky, vedoucí představitelé parlamentu, předseda a místopředsedové vlády, ministři, velení armády ČR, diplomaté a bezpečnostní experti. Čestným vystupujícím je na konferenci každoročně vybraný zahraniční host, jimiž v minulosti byli bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski, bývalý generální tajemník NATO George Robertson, zástupci generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow a Rose Gottemoeller, či bývalý zástupce náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil genmjr. Jair Golan.

Auditorium této politicko-expertní debaty na národní úrovni, která je pouze pro pozvané hosty, tvoří zejména členové Parlamentu České republiky, vrchní představitelé ozbrojených sil, zástupci ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, nejvýznamnější čeští bezpečností experti, diplomaté a vojenští přidělenci členských zemí NATO, zástupci médií a další hosté z řad odborné veřejnosti. Letos poprvé auditorium rozšiřujeme i o ekonomy, zástupce průmyslu nebo učitele.

www.nbns.cz