Aktivity spolku

Česko-německé diskuzní fórum

Mezi Českou republikou a Německem probíhá intenzivní bezpečnostní spolupráce v civilní i armádní oblasti, myšlenkou Česko-německého diskuzního fóra je tak přivést dohromady české a německé akademiky, zákonodárce či představitele bezpečnostních složek a ministerstev, kteří tak mohou tuto spolupráci neformálně reflektovat i v odborné rovině.

Fórum pořádá Jagello 2000 ve spolupráci s německou organizací Deutsche Atlantische Gesellschaft od roku 2017 a koná se jednou ročně, střídavě v ČR a v Německu.

Aliante

Aliante byla mezinárodní soutěž pro studenty středních škol, jejímž záměrem je motivovat studenty k zájmu o mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku a pochopení NATO (Severoatlantické aliance). Jedinečnost soutěže spočívala v jejím konceptu, který vyžadoval vědomosti, úsudek i fyzickou kondici, klíč k vítězství však spočíval především ve schopnosti spolupracovat na mezinárodní úrovni – díky tomu se tento původní český projekt rozšířil do 14 zemí.  Na ty, kteří uspěli, čekala zasloužená odměna ve formě výjimečné cesty do jedné země, v níž mají vítězové možnost kromě turistických zajímavostí navštívit i místa obvykle uzavřená před veřejností – vojenské základny, ministerstva, neziskové organizace a další místa či instituce spjaté s bezpečností. Soutěž Aliante se konala od roku 2001 do roku 2015.

Publikační činnost

Jagello 2000 se nepravidelně v rámci svých projektů podílí na vydávání knih, brožur či jiných informačních materiálů věnovaných různým tématům z bezpečnostní oblasti. Přehled publikací najdete zde