30. výročí samostatnosti České republiky

Jagello 2000 je koordinátorem a spolurealizátorem projektu strategické komunikace schopností českého obranného a bezpečnostního průmyslu při příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky „Velké příběhy v srdci Evropy 1993–2023“.

Jagello 2000 je koordinátorem a spolurealizátorem projektu strategické komunikace schopností českého obranného a bezpečnostního průmyslu při příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky „Velké příběhy v srdci Evropy 1993–2023“.

Zajištění bezpečnosti je základním předpokladem existence suverénního a prosperujícího státu. Bezpečnost České republiky je v současnosti ve zcela bezprecedentní podobě založena zejména na členství v Severoatlantické alianci, Evropské unii a na transatlantické vazbě. ČR však patří mezi země s významnou tradicí obranného a bezpečnostního průmyslu a může tedy svým spojencům a partnerům nabídnout potenciál a schopnosti českých výrobců.

I v případě ukrajinské krize se Česká republika pozitivně zapsala v mezinárodním prostředí dodávkami vojenského materiálu a přispěním k obraně svobody a demokracie v Evropě. Tento projekt tak chce zahraničním partnerům připomenout tradiční oborové schopnosti České republiky a zároveň představit nové perspektivní linky pro budoucí rozvoj spolupráce.

Téma 30 let samostatnosti České republiky poskytuje časový milník umožňující postavit vedle sebe historicky úspěšné projekty českých výrobců a jejich nová řešení a vize. Jedná se o srozumitelný příběh, který má sílu přetavit renomé republiky v mezinárodní obchodní spolupráci a dlouhodobý a konkrétní přínos pro českou ekonomiku.

Projekt je organizovaný ve spolupráci s  Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Významným českým partnerem nejen v otázce bezpečnosti a obrany je pochopitelně Slovenská republika. Vzájemné nadstandardní vztahy obou zemí jsou unikátním a jedinečným důkazem, jak mohou státy spolupracovat i 30 let po rozdělení, což umocňuje i jejich členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Součástí projektu je proto i společná prezentace s podporou Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, jež navíc podpoří zájem domácího publika.

www.czech30.cz