Naše bezpečnost není samozřejmost 2020

25. června 2020 | Praha

Letos proběhl již sedmý ročník národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, opětovně v prostorách Pražského hradu za účasti významných českých i zahraničních hostů, mj. ministrů obrany zemí Visegradské čtyřky. Konference se konala pod záštitou ministra obrany České republiky Lubomíra Metnara a za podpory Ministerstva obrany ČR a NATO PDD.

Stejně jako jiné akce konané v roce 2020, i 7. národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost ovlivnila koronavirová pandemie. Ta jednak rezonovala v příspěvcích panelistů a jednak se promítla i do samotné organizace akce především omezeným počtem hostů. Přispěla též k přesunu konference do digitálního prostoru, když byl poprvé celý program dvojjazyčně přenášen po internetu a kdy byli zahraniční řečníci připojeni prostřednictvím videokonferencí.

   

Podrobnosti o akci, program a seznam partnerů jsou k dispozici na stránce konference www.nbns.cz. Na stránke rovněž najdete také záznam celé konference.