Jedeme dál? Pandemická ponaučení pro bezpečnostní systém a krizové řízení: odborný uzavřený seminář

17. září 2021 | Ostrava

V rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě zorganizovalo Jagello 2000 – IC NATO seminář s představiteli klíčových institucí ohledně tří hlavních témat. Bezpečnostní systém ČR a krizové řízení v pandemické krizi ve smyslu shrnutí hlavních poučení s ohledem na funkčnost bezpečnostního a krizového systému. Dále krizová a strategická komunikace státu a doporučení k lepší připravenosti na budoucí krize. A konečně problematika systému koordinace a řízení, resp. doporučení k lepší připravenosti na budoucí krize. Akce se zúčastnila dvacítka zástupců ministerstva vnitra, zahraničních věcí, obrany, zdravotnictví, Hasičského záchranného sboru České republiky, Armády ČR, akademické i obchodní sféry.