ČR v NATO: Úkoly a role Vojenské policie: přednáška

14. prosince 2022 | Karviná

Tématu úkolu a fungování Vojenské policie se věnovala přednáška představující praktické aspekty působení České republiky v rámci Severoatlantické aliance, kterou v prostorách Informačního centra o NATO v Praze připravil pro studenty z Gymnázia Karviná zástupce Vojenské policie AČR pplk. Pavel Mareček.