Budoucnost Armády České republiky: business breakfast

17. září 2021 | Ostrava

V rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě se uskutečnila pracovní snídaně na téma budoucnosti Armády ČR, kde se hovořilo o změnách armády během posledních dekád a výzev do budoucna. Za nejpodstatnější události kromě změny obranné doktríny státu lze považovat depolitizaci armády, profesionalizaci, kterou doprovázelo zrušení základní vojenské služby, a modernizaci techniky, výzbroje a výstroje. Mezi nejvýznamnější bolavá místa patří zejména problematika armádních akvizic. Nejistoty panují i okolo výše rozpočtu na obranu v příštích letech, jelikož pandemie covid-19 tvrdě zasáhla české veřejné finance. Na akci pořádané Institutem pro politiku a společnost vystoupili vystoupili mj. hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský či člen výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Josef Bělica.