Aktuality

| Praha
Hradní stráž, to nejsou jen vojáci v strážních budkách. A právě o tom byla další ze série exkurzí v rámci...
Čím se Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně odlišuje od ostatních hasičských záchranných sborů se dozvěděli studenti Střední školy techniky...
| Praha
Důležitá část diplomacie se odehrává nikoli při jednáních, ale v kuloárech. Atrium party jakožto tradiční neformální setkání účastníků Modelu NATO...
Exkurze u 7. mechanizované brigády v Hranicích se v rámci projektu „Naše bezpečnost není samozřejmost“ pro školy letos zúčastnili studenti...
43. výsadkový pluk představil svou činnost studentům z celé ČR zapojeným do Modelu NATO. Ti mohli navštívit výcviková stanoviště a...
Další letošní exkurze v rámci projektu „Naše bezpečnost není samozřejmost“ pro školy se zúčastnili studenti informačních technologií ze Střední školy...
| Tábor
Žáci Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem se během exkurze u 42. mechanizovaného praporu v Táboře seznámili s úkoly Armády...
| Praha
Jedenáctý ročník konference Naše bezpečnost není samozřejmost se konal 12. března, přesne 25 let od vstupu České republiky do Severoatlantické...
| Brusel
Letos jsme se opět zúčastnili European Airshow Council Convention, kde jsme prezentovali naši největší akci – Dny NATO v Ostravě & Dny...
| Praha
Pro německé důstojníky, kteří v rámci studijní cesty Führungsakademie der Bundeswehr navštívili Českou republiku, jsme v IC NATO v Praze...
| Praha
Velitel 43. výsadkového pluku pplk. Petr Matouš dnes se studenty Gymnázia Karviná probral roli armády v obraně státu, aspekty členství...
| Praha
Na odborné debatě na téma bezpečnostní situace kolem Tchaj-wanu a v širším regionu Indo-pacifiku, kterou organizovalo Informační centrum o NATO...