Rozdílné kontinenty, jeden kyberprostor: Česká a japonská perspektiva spolupráce, synergie a pozice USA: webinář

27. května 2021 | Online

Češti a japonští experti z vládních i nevládních institucí se během online kulatého stolu zaměřili na mezinárodní rozměr kyber obrany a z národních perspektiv zhodnotili úspěchy a priority svých zemí v této oblasti. Tento nový formát mezinárodní aktivity Jagello 2000 – IC NATO jsme připravili ve spolupráci se Sasakawa Peace Foundation.