Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO (IC NATO) v Praze je jediným pracovištěm v České republice zaměřeným na zprostředkování informací o bezpečnostní problematice široké i odborné veřejnosti. Cílem centra je nabízet jednak bezplatný přístup k co nejširšímu spektru relevantních informačních zdrojů se zaměřením na aktuální problematiku NATO, vojenské, bezpečnostní a mezinárodní otázky (ať už formou konzultací nebo odkazem na další zdroje), a jednak specifické informační a odborné projekty v podobě studijních cest, exkurzí, přednášek, seminářů, konferencí, neformálních setkání apod.

IC NATO slouží nejen veřejnosti české, ale obracejí se na něj i zahraniční jednotlivci a instituce (např. se žádostí o organizaci přednášky). Klíčovou cílovou skupinou IC NATO jsou středoškolští studenti a pedagogové. Ročně IC NATO navštíví tisícovka uživatelů a jeho projektová činnost zasáhne stovky studentů.