Mezinárodní bezpečnost a NATO

4. dubna 2020 | Praha

Rádi reagujeme na poptávku po přednáškách o bezpečnosti a NATO. Proto jsme v průběhu dubna zorganizovali dvě besedy o mezinárodní bezpečnostní situaci a Severoatlantické alianci, o něž nás požádal pražský středoškolský pedagog pro své žáky. Přednášky se kvůli aktuální situaci uskutečnili formou dálkové interaktivní prezentace.