Podněty k bezpečnostnímu systému a krizovému řízení na základě pandemických ponaučení: odborný uzavřený seminář

30. listopadu 2021 | Praha

V návaznosti na úspěšný první seminář na téma funkčnosti bezpečnostního a krizového systému během pandemie, který se konal na Dnech NATO v Ostravě v září, jsme ve spolupráci s iniciativou Spolu silnější připravili jeho pokračování, které se zaměřilo na doporučení systémových opatření do budoucna. Pod názvem „Podněty k bezpečnostnímu systému a krizovému řízení na základě pandemických ponaučení“ akce proběhla tentokrát v IC NATO v Praze za účasti dvacítky zástupců ministerstva vnitra, zahraničních věcí, obrany, Hasičského záchranného sboru České republiky, Armády ČR a dalších.