Disruptivní technologie, obrana a bezpečnost ČR: expertní diskuze

21. června 2021 | Praha

Diskusi o úloze disruptivních technologií při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR pořádalo Jagello 2000 u příležitosti 8. ročníku národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Hlavním řečníkem byl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.