Atrium party 2022: VIII. ročník neformálního setkání studentů s odborníky

23. března 2022 | Praha

Již osmý ročník neformální debaty studentů účastnících se Modelu NATO (organizuje Asociace pro mezinárodní otázky) s bezpečnostními experty pořádá Jagello 2000 – IC NATO v prostorách CEVRO Institutu. Pozvání neformálně pohovořit s mladou generací u malého občerstvení přijali zástupci NÚKIB, ministerstev obrany a zahraničí, Armády ČR a dalších institucí.