Aktualizace Obranné strategie České republiky 2023: kulatý stůl

23. listopadu 2022 | Praha

Kulatý stůl k přípravě nové Obranné strategie České republiky, který organizovalo Jagello 2000 – IC NATO ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR. Smyslem akce bylo poskytnout platformu pro neveřejnou debatu malé skupiny expertů z relevantních státních i nestátních institucí nad tím, jak tento dokument přizpůsobit aktuálnímu vývoji. Vývoji, jenž úvodní slova stávající strategie (z roku 2017) o tom, že „Bezpečnostní situace v Evropě se od roku 2012 výrazně zhoršila“, bohužel posunul do zcela jiné dimenze.