Český jazykEnglish version
 
 

Euroatlantické fórum Praha - Bělehrad

Česká nevládní organizace Jagello 2000 realizovala za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky tříletý program „Podpora integrace Srbska do euroatlantických struktur“ na období let 2008-2010.

Cílem projektu bylo posílení vnitřního potenciálu srbské odborné veřejnosti a dále prezentace zkušeností z procesu integrace České republiky do euroatlantických struktur tak, aby je srbská strana v případě svého zájmu mohla efektivně využít.

Všechny aktivity organizovalo Jagello 2000 ve spolupráci se srbskými partnery na vládní, armádní a nevládní úrovni. Díky této aktivní a vysoce efektivní spolupráci se podařilo vyvinout a  realizovat komplexní spektrum společných činností pokrývající všechny oblasti procesu integrace Srbska do euroatlantických struktur.

V letech 2009 a 2010 Jagello 2000 úzce spolupracovalo s českým velvyslanectvím v Bělehradě na plnění role Kontaktní ambasády NATO.

V průběhu tří let se v rámci tohoto programu uskutečnily více než tři desítky projektů a aktivit, které se kromě Srbska konaly také v  České republice, Bruselu, Paříži a Londýně. V samotném Srbsku přitom nebyly omezeny na Bělehrad, ale zasáhly i do dalších regionů a měst Novi Sad, Vranje, Fruška Gora a Sandžak.

Spolupráce s Kanceláří pro evropskou integraci

Hlavním vládním partnerem Jagello 2000 je Kancelář pro evropskou integraci – European Integration Office (EIO), se kterou jsme v letech 2008 – 2010 realizovali celkem sedm studijních cest do České republiky pro celkem 13 srbských expertů. Vystřídali se zde jak představitelé z EIO, tak z dalších významných institucí, např. Ministerstva financí RS či Ministerstva spravedlnosti SR. Jagello 2000 vždy připravilo odborný studijní program cesty na konkrétní téma, které si zvolila srbská strana.

Přehled témat:

  • „Ochrana hospodářské soutěže“
  • „Regionální spolupráce v procesu evropské integrace (V4)“
  • „Kvalita infrastruktury v oblasti volného pohybu zboží“
  • „Privatizace a restituce a jejich dopad na státní rozpočet“
  • „Veřejné zakázky“
  • „Ochrana životního prostředí a strukturální fondy“
  • „Reforma soudnictví“

Spolupráce s nevládními organizacemi

Jagello 2000 považuje srbské nevládní organizace za klíčového partnera, a to nejenom pro vlastní organizaci společných projektů. Srbský nevládní sektor je velmi silný a seriózní partner s velkým potenciálem do budoucnosti. Vzájemná a oboustranně přínosná spolupráce a komunikace tak mimo jiné umožňuje zaměření projektů, aby jejich výsledný efekt byl co největší.

Hlavním srbským partnerem je Belgrade Centre for Security Policy (dříve Centre for Civil-Military Relations), se kterým jsme společně organizovali například programy pro vysokoškolské studenty „International Security & NATO“ či program „How Can Serbia Contribute to Stabilization of Western Balkans“. Jagello 2000 dále intenzivně spolupracovalo s organizacemi TransConflict Serbia, Centre for Politics and Euro-Atlantic Partnership, Centre for Risk Analysis and Crises Management, Initiative for Integration, EBCO Balkan a ISAC Fund.

International Security & NATO 2008-2009

Studijní program “International Security & NATO” pro srbské vysokoškolské studenty byl připraven ve spolupráci s Belgrade Center for Security Policy. Srbští studenti měli díky němu možnost seznámit se s aktuálním vývojem v NATO i Evropské unii a českých zkušeností v tomto směru.

Během týdenního pobytu v České republice účastníci tohoto programu absolvovali pětidenní intenzivní modul složený z přednášek předních českých i zahraničních odborníků působících v praxi. Studenti měli možnost diskutovat s náměstkem generálního tajemníka NATO, veliteli výcviku aliančního programu AWACS, českými, britskými a francouzskými důstojníky a dalšími experty. Závěr programu se vždy konal na 21. základně taktického letectva v Čáslavi, kde se studenti seznámili s konkrétním zapojením českých vzdušných sil do činností NATO – Air Policing a NATINADS.

Dvě skupiny účastníků studijního programu „International Security & NATO“ v letech 2008-2009 byly vybrány z velké konkurence více než tří stovek zájemců.

How Can Serbia Contribute to Stabilization of Western Balkans

Od 7. do 11. listopadu 2010 sdružení Jagello 2000 uskutečnilo unikátní projekt zahraničních debat s předními vládními i nevládními představiteli srbské bezpečnostní komunity. Ti navštívili Ministerstvo zahraničních věcí Francie, Evropský parlament v Bruselu a London School of Economics a zúčastnili se mnoha menších setkáních na velvyslanectvích ČR v Paříži, Londýně a neformálních fór.

Smyslem krátké série uzavřených debat i veřejných vystoupení bylo jednak umožnit srbským představitelům etablovat jejich zemi v nové roli, v níž usiluje o spolupráci s euroatlantickými strukturami a může zásadně přispět ke stabilizaci západního Balkánu, a jednak přispět ke zlepšení vnímání tohoto důležitého evropského regionu v očích dvou evropských mocností a Evropského parlamentu.

Účastníky programu byli Zoran Jeftić - State Secretary, Ministry of Defence; Zoran Vujić - Assistant Minister in charge of security policy, Ministry of Foreign Affairs; Sonja Licht - President, Belgrade Fund for Political Excellence; Sonja Stojanović - Director, Belgrade Centre for Security Policy; Bojan Brkić - Deputy Editor-in-Chief, Radio Television Serbia (RTS)

Spolupráce s ozbrojenými silami

Mimořádná událost se na velvyslanectví České republiky uskutečnila 15. prosince 2009. Ministr obrany České republiky Martin Barták zde oficiálně předal dvě kopie mečů českého generála Františka Alexandra Zacha, který byl historicky prvním velitelem srbské vojenské akademie a významnou postavou srbské vojenské historie. Kopie mečů byly předány současným velitelům české a srbské vojenské akademie. Význam této akce potvrdili svou osobní přítomností srbský ministr obrany Dušan Spasević a náčelník generálního štábu Srbské republiky generál poručík Miloj Miletić.

Ve spolupráci s Generálním štábem Armády Srbské republiky a vojenským oddělením ZÚ Bělehrad se uskutečnily v roce 2009 dvě studijní cesty představitelů srbského GŠ na Vojenskou akademii do Vyškova. Delegace se zde zúčastnily přednášek zaměřených na výcvik vojáků a v rámci pobytu navštívily Institut vzdělávání, Odbor mírových operací, Institut doktrín a rovněž halu vzdušných sil. Nejvýznamnějším členem delegace byl generál major Petar Ćornakov, Chief of Training and Doctrine Department.

Na mezinárodní konferenci „10 let od rozšíření NATO“, která se konala v březnu 2009 v Praze, zajistilo sdružení Jagello 2000 řečníka v podobě plk. Katariny Štrbac z Institutu pro strategický výzkum z MO Srbska. Vysokého představitele srbského ministerstva obrany generál poručíka Milana Zariće pozvalo Jagello 2000 na Dny NATO v Ostravě 2009.

Konference a workshopy

Jagello 2000 zorganizovalo v rámci projektu i řadu významných workshopů a konferencí.

V březnu 2008 se uskutečnil workshop ve formě kulatého stolu zástupců srbských partnerů s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. 20. ledna 2010 se konala výroční konference „Czech Republic and Serbia: Cooperation for Integration“ za účasti Jana Kohouta, vicepremiéra a ministra zahraničních věcí ČR, Božidara Djeliće, vicepremiéra pro evropskou integraci a Milicy Delević, ředitelky srbské Kanceláře pro evropskou integraci.

Konference „NATO’s New Strategic Concept – Russia and Energy Security“, která se konala 19. května 2010 byla vyvrcholením úspěšné spolupráce s organizací TransConflict Serbia a účastnili se jí Jiří Schneider, programový ředitel Prague Security Studies Institute, a Dr. Dušan Janjić z Centra sociologického výzkumu bělehradské univerzity. Závěrečná výroční konference “Czech Republic and Serbia: Euro-Atlantic Forum Prague-Belgrade” se uskutečnila 16. prosince 2010 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Bělehradě. Hlavními řečníky byli Tanja Miščević, státní tajemnice srbského ministerstva obrany, a Ivan Dvořák, zástupce 1. náměstka ministra obrany České republiky.

14. června 2010 se konala významná cesta zvláštního velvyslance České republiky pro otázky energetické bezpečnosti a jednoho z nejrespektovanějších expertů na energetickou bezpečnost Václava Bartušky do Bělehradu. V rámci jednodenního pobytu se velvyslanec zúčastnil snídaně s představiteli srbských nevládních organizací, vystoupil na dvou diskuzích v Belgrade Centre For Security Policy (dříve Centre for Civil-Military Relations) a Belgrade Fund for Politica Excellence.

| Tisk | Nahoru |