Český jazykEnglish version
 
 

Projekty

1210018512.gif

Aliante

Jedním způsobem předávání informací je odpovídání na dotazy. Druhým způsobem je motivování lidí k tomu, aby si odpovědi na dotazy vyhledali sami. Příkladem tohoto druhého způsobu je i vědomostní soutěž Aliante určená pro studenty středních škol. Prvně se konala v roce 2001 pouze v České republice. Od té doby neustále roste jak počet zastoupených států (v roce 2008 to bylo již 13), tak počet účastnících se studentů, který přesáhl čtyři tisíce. Motivace ve formě dvoutýdenní cesty do jedné spojenecké země spojené s návštěvou turistických zajímavostí i vojenských velitelství je tedy zřejmě dostatečná.

1487668413.gif

Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav

Jagello 2000 je spoluorganizátorem akce Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav. Tato tradiční akce, konaná každé dva roky, je zaměřena nejen na prezentaci samotné čáslavské základny, ale zúčastní se jí také další útvary Armády České republiky. Součástí Dne otevřených dveří v Čáslavi jsou dynamické ukázky primárně vojenské letecké techniky, včetně zahraniční. V rámci statických ukázek je prezentována technika Pozemních i Vzdušných sil AČR.

1208935244.gif

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR

Bezpečnostní politika neznamená pouze armádu a Dny NATO v Ostravě nejsou pouhou vojenskou přehlídkou. Česká republika a její spojenci disponují širokou škálou prostředků pro zajištění bezpečnosti a záchranu životů a cílem Dnů NATO je představení co největšího množství z nich – ať už se jedná o techniku a vybavení armádní, policejní či záchranářské. Součástí akce jsou besedy, filmové projekce a semináře. Vyvrcholením je celodenní program na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.

Dny NATO v Ostravě jsou nekomerční akcí. Vstup na celý program je zdarma.

1209587779.gif

Informační centrum o NATO

Před pražským summitem Severoatlantické aliance Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodlo o zřízení Informačního centra o NATO, jehož úkolem by byla komunikace s širokou veřejností o bezpečnostní problematice. Sdružení Jagello 2000 je jeho provozovatelem od roku 2003 a od té doby se podařilo záběr centra podstatně rozšířit. Kromě zodpovídání dotazů tak IC NATO pořádá přednášky či exkurze, nabízí pomoc při vypracování rešerší a vyhledávání zdrojů informací a v neposlední řadě vlastní knihovnu s jedinečným fondem odborných publikací.

1448817839.jpg

Národní konference: „Naše bezpečnost není samozřejmost“

Národní konference: „Naše bezpečnost není samozřejmost“ je každoroční vrcholná konference. Jejím hlavním cílem je umožnit setkání bezpečnostních odborníků s politickými zástupci a podnítit potřebnou vzájemnou diskuzi o bezpečnostní a obranné politice. Konference je konána na národní úrovni, aby tato diskuze měla co nejhlubší vnitropolitický dosah. Tento národní rozměr je však doplněn vybraným exkluzivním zahraničním hostem.

1335532182.png

natoaktual.cz

Nejvhodnějším prostředkem ke zpřístupnění informací o Severoatlantické alianci co největšímu počtu zájemců je v současné době internet. Proto zároveň se vznikem Informačního centra o NATO v Praze v roce 2002 vznikl i jeho oficiální portál natoaktual.cz. Kromě základních informací o NATO, jeho historii, misích či summitech, přináší i zpravodajství, přehledy zahraničních médií, původní komentáře a analýzy, fotogalerie a mnohé další. Natoaktual.cz působí též v roli mediálního partnera různých projektů zaměřených na bezpečnostní problematiku a public diplomacy.

 

Konferenční činnost

Konference, semináře, workshopy a přednášky jsou a budou důležitou platformou pro výměnu názorů a předávání zkušeností mezi politiky, zástupci institucí, odborníky, odbornou i laickou veřejností či studenty. Tyto akce zaměřené na bezpečnostní problematiku, Severoatlantickou alianci a euroatlantickou integraci pořádáme nejen v České republice, ale i Srbsku, Izraeli či Německu. Díky dlouhodobě budované síti kontaktů jsme též schopni sjednat zajímavé přednášející či řečníky na konference pořádané jinými organizacemi.

| Tisk | Nahoru |