Český jazykEnglish version
 
 

Odborné kurzy

Důležitou součástí činnosti sdružení Jagello 2000 je organizování odborných kurzů pro pedagogy a oborová sdružení na téma Evropská unie a NATO. Kurzy připravujeme společně s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně, který je jejich odborným garantem. Účast na všech kurzech byla bezplatná, projekt finančně podporovalo Ministertstvo zahraničních věcí České republiky.

Zrealizované kurzy pro středoškolské pedagogy:

  • Historie a současnost NATO“, září – prosinec 2002, akreditační číslo MŠMT: 25 360/2002-25-153
  • Základní informace o EU“, únor - červen 2003, akreditační číslo MŠMT: 31 423/2002-25-246
  • NATO po Pražském summitu“, září – prosinec 2003, akreditační číslo MŠMT: 29 434/2003-25-177
  • Jak funguje EU?", listopad – prosinec 2005, akreditační číslo MŠMT: 34 667/2005-25-444 

Všichni pedagogové na základě své účasti obdrželi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Zrealizované kurzy pro oborová sdružení:

  • Perspektivy českého obranného průmyslu po vstupu do Evropské unie“, pro členské firmy Asociace obranného průmyslu, Liberec, 27. května 2003
  • Česká republika a Evropská unie“ pro členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska a Svaz dopravy ČR, Luhačovice, 27. května 2003

 

     
| Tisk | Nahoru |