Český jazykEnglish version
 
 

O nás

Spolek Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.

Myšlenka založit občanské sdružení vznikla roku 1999 po společném vstupu České republiky a Polska do Severoatlantické aliance. Zakladatelé sdružení pocházející z regionu Severní Moravy a Slezska tento historický milník vnímali jako jedinečnou příležitost pro vybudování česko-polských vztahů na zcela novém základě a propagace tohoto nově vzniklého spojenectví bylo v prvních letech hlavním cílem existence sdružení.

Našimi prvními projekty tak byly česko-polský letecký den „Air Show“ na mošnovském letišti v říjnu 2000 a konference „Fórum Jagello 2001“ zaměřená na zhodnocení prvních dvou let členství České republiky a Polska v Alianci v březnu 2001 .

V téže době Ministerstvo zahraničních věcí České republiky schválilo několik projektů, které jsme mu předložili, a tak se v roce 2001 konaly první ročníky středoškolské soutěže Aliante, akce pro širokou veřejnost Dne NATO v Ostravě, v témže období byl spuštěn zpravodajský a informační portál natoaktual.cz a na podzimu roku 2002 nám též byla svěřena správa Informačního centra o NATO v Praze. Všechny tyto činnosti i v současnosti patří mezi naše hlavní projekty. Podíleli jsme se rovněž na zajišťování doprovodného programu k listopadovému Summitu NATO v Praze a o rok později jsme byli intenzivně zapojeni do informační kampaně k referendu o vstupu České republiky do Evropské unie.

Z původně česko-polského zaměření jsme se tak postupně přeorientovali na sdružení pro euro-atlantickou spolupráci, jehož cílem je zvyšování povědomí o bezpečnostně-politických otázkách obecně, zejména pak s důrazem na NATO. Od toho se odvíjí činnost v následujících letech, kdy se v našem portfoliu objevily i projekty v Srbsku a Černé Hoře a na Ukrajině, jejichž cílem je přiblížit Českou republiku jako partnera a spojence v procesu integrace do euroatlantických struktur, či informování o zamýšlené výstavbě prvků protiraketové obrany ve střední Evropě.

V listopadu 2003 bylo sdružení Jagello 2000 zvoleno zástupcem České republiky v Atlantic Treaty Association. Na základě tohoto jsme založili v únoru 2004 Českou euroatlantickou radu, jejímiž členy jsou přední čeští diplomaté, vojenští experti a zástupci akademické veřejnosti zabývající se bezpečnostní problematikou a transatlantickou spoluprací. Od roku 2009 je pak Jagello 2000 jakožto hlavní organizátor Dnů NATO v Ostravě členem European Airshow Council, při jehož výročním zasedání bylo již dvakrát oceněno za marketingovou činnost.

Dny NATO též od roku 2010 každoročně obhajují titul Čistý festival udělovaný za třídění a druhotné zpracování odpadu z akce. Nejen zásluhou jejich pořádání obdrželo Jagello 2000 Ocenění za realizaci aktivit majících celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje
.

| Tisk | Nahoru |