Český jazykEnglish version
 
 

Aktuality

Poznej NATO 2017: studijní exkurze

Mošnov, 13. 9. 2017
Informační centrum o NATO připravilo další ze série populárních exkurzí pro žáky a studenty, kteří měli unikátní možnost prohlídky letadel U.S. Air Force a debaty s piloty na letišti Leoše Janáčka v Ostravě.

Do akce, letos připravené ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, se zapojilo na dvě stě studentů z osmi základních a středních škol. Cílem aktivity Poznej NATO je představit Severoatlantickou alianci a zapojení spojenců v jejím rámci.  

 

Seminář Ammán mezi Prahou a Bruselem

Praha, 31. 8. 2017
Při příležitosti završení čtyřletého působení velvyslanectví ČR v Ammánu v roli Kontaktní ambasády Severoatlantické aliance v letech 2013 – 2016 jsme připravili odborný seminář, který zhodnotil činnost ambasády v souvislosti s alianční agendou.

Jagello 2000 - IC NATO se činnostem kontaktních ambasád NATO dlouhodobě věnuje, už v roce 2005 vydalo studii Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000–2005) (pdf) a spolupracuje s českými zastupitelskými úřady vykonávajícími roli Kontaktní ambasády NATO, ať už v Srbsku, Ammánu nebo nyní ve Vídni.

 

Debaty na školách Joint Sky

Praha, 26. - 28. 6. 2017
IC NATO připravuje i letos diskuze představitelů zahraničních letectev s českými středoškolskými studenty.

Červnová série proběhla se zástupci letectva USA na školách v Praze, Jaroměři, Vodňanech, Protivíně a Sázavě. Debaty jsou zaměřeny na podporu výuky bezpečnostní problematiky na školách po celé České republice. 

 

Seminář o právních aspektech členství v NATO

Praha, 22. 6. 2017
IC NATO připravilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a nadací Brücke/Most seminář pro německé studenty práva.

Seminář je zaměřený na legální aspekty členství v Severoatlatnické alianci a práci právníků v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

 

Česko-německý bezpečnostní seminář

Praha, 11. - 12. 6. 2017
IC NATO organizuje dva mezinárodní semináře k prohlubování bezpečnostní spolupráce mezi ČR a Německem.

Jagello 2000 – IC NATO reaguje na intenzivnější bezpečnostní spolupráci mezi ČR a Německem iniciováním bilaterálních odborných seminářů reflektujících stav praktické spolupráce z teoreticko-akademického hlediska. Spoluorganizátorem seminářů, zaměřených na téma hybridních hrozeb, je Centrum transatlantických vztahů VŠCI za podpory Hanns-Seidel Stiftung a na německé straně Deutsche Atlantische Gesellschaft. 

 

Naše bezpečnost není samozřejmost 2017

Praha, 8. 6. 2017
Jagello 2000 organizuje další ročník další ročník bezpečnostní konference zaměřené na interakci a věcnou diskuzi mezi politickou reprezentací a odbornou veřejností.

Auditorium této politicko-expertní debaty na národní úrovni tvoří zejména členové Parlamentu České republiky, vrchní představitelé ozbrojených sil, zástupci ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, nejvýznamnější čeští bezpečností experti, diplomaté a vojenští přidělenci členských zemí NATO, zástupci médií a další hosté z řad odborné veřejnosti.

 
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 > 
| Tisk | Nahoru |