Český jazykEnglish version
 
 

Aktuality

International Security and NATO VI

23. - 28. 11. 2009
V České republice vrcholí šestý ročník vzdělávacího programu pro vysokoškolské studenty ze Srbska.

Cílem programu, který se koná v rámci dlouhodobého projektu Euroatlantické fórum Praha - Bělehrad, je seznámit nastupující srbskou generaci s aktuálním děním v Severoatlantické alianci a s českou zkušeností z přístupu do NATO. Součástí bohatého programu přednášek a setkání s akademiky a diplomaty je i návštěva letecké základny v Čáslavi.

Podrobný program naleznete zde.

 

Vyškov, 3. - 6. 11. 2009
Sdružení Jagello 2000 organizuje oficiální návštěvu představitelů Armády Srbské republiky.

Tři vysocí představitelé srbské armády jsou na návštěvě Velitelství výcviku - Vojenskou akademiii Armády České republiky ve Vyškově, kde se účastní řady jednání a seminářů. Tato návštěva je dalším z projektů pořádaným sdružením Jagello 2000 ve spoluprací se sekcí vojenského přidělence Velvyslanectví České republiky v Bělehradě.

 

Seminář v Bělehradě

Bělehrad, 28.-30. 10. 2009

Sdružení Jagello 2000 podpořilo seminář "Emergency Preparedness Education in Belgrade with Recommandation of Measures", který se konal 28. - 30. října 2009 v Bělehradě. Akci pořádala srbská organizace Centar za analizu rizika i upravljanje krizama ve spolupráci s Risk Analysis and Crisis Management Center. Mezi významnými účastníky semináře byli i vysocí představitelé Ministerstva vnitra Srbska.

 

Konference "New Challenges, Better Capabilities"

Bratislava, 21.-22. 10. 2009
Na Slovensku se uskutečnila konference za účasti vysokých představitelů NATO.

V Bratislavě se na neformální schůzce sešli ministři obrany členských zemí NATO. Při té příležitosti se konala konference nazvaná "New Challenges, Better Capabilities", do níž se mnoho z nich zapojilo. Svůj projev přednesl i nový generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen. Zástupci sdružení Jagello 2000 a IC NATO se konference zúčastnili na pozvání svých partnerů ze Slovak Atlantic Commision, jež konferenci pořádala.

Oficiální stránky konference naleznete zde.

 

 

Seminář k vedení projektů

Istanbul (TUR), 14.-20. 10. 2009
Týdenního výukového semináře turecké neziskové organizace TIKAV pro představitele organizací pracujících se žáky a studenty základních i středních škol se účastní zástupce IC NATO.

Vzhledem k rostoucímu počtu různých zemí, zapojených do projektů Jagello 2000 – IC NATO a také k aktivitám NATO v muslimských zemích, se jeví téma semináře ‘Action 3.1. - Overcoming Phobia in Youth Projects’ jako klíčové pro budoucí projekty. Cílem semináře je vytvořit povědomí o tom proč a jak překonávat problémy způsobené fóbiemi v projektech zaměřených na mladé lidi, s důrazem na xenofobii a islamofobii. Semináře se účastní přes dvacet zástupců neziskových organizací ze sedmi zemí – Ázerbájdžánu, České republiky, Gruzie, Itálie, Slovinska, Ruska a Turecka.

 

Všeobecné shromáždění ATA

Kyjev (UKR), 7.-10. 10. 2009
Jagello 2000 se účastní valného shromáždění Atlantic Treaty Association v Kyjevě.

Jagello 2000 je českým členem Asociace Atlantické smlouvy (Atlantic Treaty Association - ATA) a účastní se proto všeobecného zasedání této organizace, které se letos koná v ukrajinském Kyjevě. Zástupci Jagello 2000 na něm budou, stejně jako představitelé 41 členských či přidružených organizací z dalších států, prezentovat své minulé aktivity i plány do budoucna v oblasti public diplomacy.

ATA sdružuje vybrané neziskové organizace ze členských a přidružených států Severoatlantické aliance. Jejím účelem je podpora transatlantických vazeb a euro-atlantických hodnot. Oficiální stránky ATA můžete nalézt zde.

 
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 > 
| Tisk | Nahoru |