Český jazykEnglish version
 
 

Aktuality

Dny NATO se představí na česko-polském fóru

Varšava (PL), 28. 3. 2012
Dalším z řady míst, kde jsou prezentovány Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, je Česko-polské fórum o spolupráci zbrojního průmyslu.

To se koná ve varšavském Centru Konferencyjnem Wojska Polskiego pod záštitou ministrů obrany obou zemí Alexandra Vondry a Tomasza Siemoniaka. Dny NATO na něm budou prezentovány zástupci sdružení Jagello 2000, kteří se ho budou účastnit.

 

Dny NATO se prezentují velitelům vzdušných sil

Ramstein Air Base (GE), 27. 3. 2012
Po úspěchu výstavy o Dnech NATO v Ostravě v centrále NATO v Bruselu se akce bude prezentovat při další významné příležitosti.

Díky spojení s oficiálními Dny Vzdušných sil AČR zástupci Jagello 2000 představí Dny NATO v Ostravě aliančním velitelům vzdušných sil na jejich setkání na základně amerického letectva u německého Ramsteinu, kde bude instalována i výstava "Our security is not given" zobrazující prvních deset let akce.

 

 

Rozvědka ČSSR a systém jaderné výstrahy

Praha, 21. 3. 2012
IC NATO připravilo další neformální diskuzi, tentokráte zaměřenou na prezentaci výzkumu archivních materiálů zpravodajských služeb.

Historici objevili exkluzivní zdroje informací v rámci celého bývalého východního bloku k tématu defenzivních opatření Varšavské smlouvy v dekádě před pádem totalitních režimů ve střední a východní Evropě. Prezentaci a debatu povede PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů.

"Počátkem osmdesátých let minulého století byla hlavní správa rozvědky zapojena do sovětského systému včasné výstrahy v případě jaderného nebezpečí, který organizovala I. hlavní správa KGB SSSR. Ze zachované dokumentace, která je připravována k vydání formou odborné edice, jsou zřejmá nejenom opatření přijatá na straně čs. satelitní zpravodajské služby, ale zejména pohledy a přístupy sovětské bezpečnostní nomenklatury na aktuální zahraničně politickou situaci v kontextu vztahů Východ - Západ. Dokumenty k projektu Nenadálého raketojaderného nebezpečí (NRJAN), v čs. podmínkách Index nenadálého nebezpečí (INN), představují relativně ucelenou kolekci, prezentují nebezpečnost defenzivních opatření sovětského bloku v dekádě před pádem totalitních režimů ve střední a východní Evropě."

 

Prezentace pro německé učitele

Praha, 6. 3. 2012
Zástupci německého ministerstva obrany se obrátili na IC NATO s žádostí o zajištění přednášky o činnosti IC NATO a o působení ČR v rámci NATO.

Přednáška a prezentace bude součástí studijní cesty pro 40 německých pedagogů do České republiky, kterou v rámci svých public diplomacy aktivit německé ministerstvo organizuje. Přednášku o NATO přednese v Praze gen. Petr Pavel, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

 

Dny NATO se prezentovaly vojenským přidělencům

Praha, 2. 3. 2012
Jedna z nejdůležitějších aktivit z hlediska mezinárodní účasti na Dnech NATO v Ostravě & Dnech vzdušných sil AČR proběhla v Praze, kde vrcholní představitelé organizátorů prezentovali akci zahraničním vojenským přidělencům.

Předseda sdružení Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík spolu s velitelem Vzdušných sil AČR generálem Jiřím Vernerem zprvu zrekapituloval loňský a představil záměry na letošní ročník, včetně aktuálního stavu potvrzených zemí. Nezapomněli při tom poděkovat přidělencům za spolupráci při dojednávání účasti jejich zemí, protože právě oni často tvoří důležitý mezičlánek mezi účastníky a organizátory.

Všechny přidělence a jejich země samozřejmě Pavlačík s Vernerem pozvali k účasti přímo na Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se akce koná. Zvláštní pozvání přitom obdrželo sedm zemí, které se před deseti lety na Summitu NATO v Praze staly kandidátskými zeměmi pro vstup do Aliance. Z těchto zemí již přitom kladně odpověděla Litva, Slovensko a Slovinsko.

   

 

 

Dny NATO opět na zasedání European Airshow Council

Brusel (BE), 23.-25 2. 2012
Představitelé Jagello 2000 se jakožto hlavní organizátoři Dnů NATO v Ostravě a jediní zástupci ČR účastní zasedání Evropské rady leteckých dnů (European Airshow Council).

Jedná se o každoroční setkání pořadatelů leteckých dnů, účinkujících z řad provozovatelů jednotlivých letounů a leteckých skupin (moderních i historických), vojenských letectev zemí či soukromých subjektů zajišťujících prezentaci v letecké oblasti (fotografie, videoprodukce apod.), na který tentokrát zavítalo téměř 200 zástupců z 27 států. Neprezentovaly se tak pouze evropské subjekty, ale rovněž zástupci z USA, Ruska, Asie či Jižní Afriky.

Účelem tohoto setkání je jednak udržování a navazování osobních kontaktů mezi pořadateli a účastníky, ale především vzájemná výměna zkušeností a sledování trendů v organizaci, bezpečnosti, provozu. Letošní odborný program byl zaměřený především na bezpečnost leteckých dnů a kvalitu ukázek, kdy bylo i zanalyzováno několik konkrétních případů.

 


Stánek Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR


 


V černé košili Jacques Bothelin, manažer Breitling Jet Teamu, vpředu Sean Maffett, bývalý navigátor Royal Air Force a dlouholetý komentátor leteckých show, především Air Tattoo

     


Kapitán Fatih Kizil, číslo 2 ve formaci Turkish Stars, se Zbyňkem Pavlačíkem, předsedou sdružení Jagello 2000

 


Předseda EAC Gilbert Buekenberghs ve stánku Dnů NATO

 

 
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 > 
| Tisk | Nahoru |